+420 233 551 433
+420 233 552 347

Preventivní prohlídky

U našich pacientů klademe důraz na preventivní péči.
Preventivní prohlídky mohou odhalit případné problémy dříve, než-li začnou působit obtíže. Léčba je jednodušší a rychlejší. Například zubní kaz potřebuje obvykle několik měsíců, aby se rozvinul. Je-li zjištěn včas, může být ošetřen miniinvazivně. Proto doporučujeme pravidelné preventivní prohlídky dvakrát ročně. Navíc jsou hrazeny zdravotní pojišťovnou.

V případě, že byla dokončena komplexní léčba Vašeho chrupu, jsou preventivní prohlídky také velice důležité. Pokud Vám prevence připadá zbytečná a chcete po svém zubním lékaři vždy řešit jen akutní stavy, vždy bude léčba komplikovanější, a proto celkově dražší a delší. Také najít rychle vhodný termín pro řešení akutního stavu je někdy opravdu velmi náročné.
Naším společným cílem je, abychom se po ukončení léčby setkávali jen v rámci pravidelných preventivních prohlídek. Tedy chceme kvalitně ošetřit to, co je potřeba a naučit Vás se o Vaše zubní zdraví správně starat.

Při dodržení termínu pravidelných preventivních prohlídek Vám odměnou bude takové zubní zdraví, na které se můžete dlouhodobě spolehnout. Žádné neočekávané bolesti, které se obvykle vyskytnou v nejméně vhodnou dobu.

V rámci preventivní péče jsou důležité i pravidelné návštěvy dentální hygienistky. Dentální hygienistka odstraní zubní kámen a pigmenty, který se tvoří i tehdy, je-li Vaše ústní hygiena výborná.